Search: cà khịa là gì hot trend cà khịa trên facebook

Cà Khịa là gì? Hot Trend cà khịa trên facebook

Cà Khịa là gì? Hot Trend cà khịa trên facebook

: Jul 19,2019 - : 1257
Dạo một vòng mạng xã hội gần đây, nếu là một người tinh tế bạn sẽ phát hiện ra có một trend mới nổi, làm nảy sinh ra một thuật ngữ cũ mà lại mới, tưởng lạ mà hoá ra lại rất quen. Đó chính là "cà khịa". Xem thêm

CATEGORIES

TOP LÀ GÌ

TOP Tìm Hiểu

TOP Định Nghĩa

FANPAGE