Mã bưu điện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

- , - 2,875, -

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Hòa Đông, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân, Lai Hòa, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lạc Hòa, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hải, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hiệp, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Phước

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
953500 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Châu Khu II, Thị Trấn Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993861011
953520 Điểm BĐVHX Vĩnh Châu Ấp Cà Săng, Xã Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993862377
953600 Điểm BĐVHX Khánh Hòa Ấp Huỳnh Thu, Xã Khánh Hoà, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993813001
953580 Điểm BĐVHX Hòa Đông Ấp Trà Teo, Xã Hòa Đông, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993861636
953620 Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993861635
953660 Điểm BĐVHX Vĩnh Tân Ấp Trà Vôn A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887100
953680 Điểm BĐVHX Lai Hòa Ấp Xẻo Cóc, Xã Lai Hoà, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887001
953552 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lạc Hòa Ấp Ca Lạc, Xã Lạc Hoà, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887001
953571 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hải Ấp Trà Sết, Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887001
953631 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hiệp Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887001
953652 Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Phước Ấp Xẻo Me, Xã Vĩnh Phước, Huyện Vĩnh Châu
Điện thoại: 02993887001

Nguồn web: YnV1Y3VjLmNvbQ==

CATEGORIES

TOP LÀ GÌ

TOP Tìm Hiểu

TOP Định Nghĩa

 • Mã bưu điện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

  : Oct 18,2018 - : 0

  Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Khánh Hòa,...

 • Mã bưu điện Châu Thành, Sóc Trăng

  : Oct 18,2018 - : 0

  Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Châu Thành trên bản đồ, cùng với cảm...

 • Mã bưu điện Sốp Cộp, Sơn La

  : Oct 18,2018 - : 0

  Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc...

 • Mã bưu điện Phù Yên, Sơn La

  : Oct 18,2018 - : 0

  Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Phù Yên...

 • Mã bưu điện Quỳnh Nhai, Sơn La

  : Oct 18,2018 - : 0

  Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Quỳnh Nhai thuộc tỉnh Sơn La, bao gồm:...

Mã bưu điện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

NAN/5
Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Hòa Đông, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân, Lai Hòa, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lạc Hòa, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hải, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hiệp, Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Phước Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT 953500 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Châu Khu II, Thị Trấn

FANPAGE