Tài khoản BM facebook là gì? BM là gì?

- , - 836, -

1. Tài khoản BM facebook là gì?

BM là viết tắt của Business Manager (Trình quản lí doanh nghiệp). Là một công cụ mà Facebook tạo ra nhằm hỗ trợ người dùng trong việc quản lí tất tần tật các thứ liên quan đến Ads Facebook.

 

2. Lợi ích khi mua tài khoản BM facebook

+ Được cập nhật các tính năng về quảng cáo mới nhất và sớm nhất từ Facebook
+ Được sự hỗ trợ tốt hơn từ Facebook Ads Team
+ Quản lý Fanpage tốt hơn : Ví dụ bạn có nhiều Fanpage và quản lý trên cùng một trình duyệt cùng một thời điểm, và có thể sử dụng luôn tài khoản cá nhân trong thời điểm này.
+ Sử dụng tốt cho doanh nghiệp, có thể tạo một mật khẩu chung sử dụng cho thành viên quản lý.
+ Một số lợi ích khác mà khi nào đi vào cụ thể mình sẽ nói sau.
+ ...

3. Sự khác nhau giữa tài khoản cá nhân và tài khoản BM

- Tài khoản cá nhân chỉ có 1 tài khoản quảng cáo

- Tài khoản BM facebook thì quản lý được nhiều tài khoản quảng cáo

 

4. Phân loại tài khoản BM Facebook

- Phân loại BM Facebook theo số lượng tài khoản:

  + BM1: Tài khoản BM tạo được 1 tài khoản quảng cáo

  + BM5: Tài khoản BM tạo được 5 tài khoản quảng cáo

  + BM30: Tài khoản BM tạo được 30 tài khoản quảng cáo

  + BM80: Tài khoản BM tạo được 80 tài khoản quảng cáo

  + BM2500: Tài khoản BM tạo được 2500 tài khoản quảng cáo

- Phân loại BM theo thời gian:

  + BM Cổ: Là những tài khoản BM tạo từ năm 2019 trở về trước

  + BM Mới: Là những tài khoản BM mới tạo gần đây

- Phân loại BM theo limit tài khoản

  + BM25: là tài khoản BM có giới hạn chi tiêu 25$/ngày

  + BM50: là tài khoản BM có giới hạn chi tiêu 50$/ngày

  + BM350: là tài khoản BM có giới hạn chi tiêu 350$/ngày

  + BM no limit: là tài khoản BM không có giới hạn chi tiêu 

 - Phân loại theo tài khoản xác minh

  + Tài khoản BM Facebook chưa xác minh doanh nghiệp: là những tài khoản BM mới tạo mà chưa xác nhận thông tin doanh nghiệp

  + Tài khoản BM Facebook đã xác minh doanh nghiệp: là những tài khoản BM đã được xác thực thông tin doanh nghiệp (mã số thuế, email, số điện thoại, địa chỉ,...)

 

5. Tham khảo thêm 1 số loại BM hay được mua nhất

  + BM50$ ngoại 2020 Limit 50$, Đã verymail

  + BM50$ Ngoại 2020 kháng về

  + BM350$ ngoại 2020 Limit 50-350$, Đã verymail

  + BM350 Cổ (2018-2019) Limit 50-350$, Đã verymail

  + BM350 Ngâm Kháng Về Limit 50-350$, Đã verymail

  + BM350 US Cổ (2018-2019) – XMDN

CATEGORIES

TOP LÀ GÌ

TOP Tìm Hiểu

TOP Định Nghĩa

FANPAGE