Nhà mạng Gmobile - Gtel và Danh sách đầu số Gmobile - Gtel

- , - 4,836, -

Nhà mạng Gmobie - Gtel được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2012. Đây là một nhà mạng khá mới phát triển trên thị trường viễn thông Việt Nam.

Do là khá mới nên đầu số nhà mạng vẫn còn khá ít, chỉ với 2 đầu số 10 số là 099, 059

Danh sách đầu số mạng Gmobile - Gtel

Di Động Cố Định
099
059

Danh sách đầu số di động Củ mạng Gmobile - Gtel

Đầu số củ Chuyển Đổi Đầu số mới
0199 059

CATEGORIES

TOP LÀ GÌ

TOP Tìm Hiểu

TOP Định Nghĩa

Gmobile - Gtel

5/5
Nhà mạng Gmobie - Gtel được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2012. Đây là một nhà mạng khá mới phát triển trên thị trường viễn thông Việt Nam. Do là khá mới nên đầu số nhà mạng vẫn còn khá ít, chỉ với 2 đầu số 10 số là 099, 059

FANPAGE