Tag: oda là gì đặc điểm của nguồn vốn oda

ODA là gì? Đặc điểm của nguồn vốn ODA

ODA là gì? Đặc điểm của nguồn vốn ODA

: Feb 10,2020 - : 277
ODA là nguồn vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là hỗ trợ phát triển chính thức. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư vốn ODA vào... Xem thêm

CATEGORIES

TOP LÀ GÌ

TOP Tìm Hiểu

TOP Định Nghĩa

FANPAGE