Quần áo bảo hộ tiếng Anh là gì ?

- , - 282, -

Tiếng Việt: Quần áo bảo hộ lao động

Tiếng Anh: Protective Clothing

Ví dụ: Workers at the factory wear protective clothing – Công nhân tại nhà máy mặc quần áo bảo hộ lao động.

Giải thích: Quần áo bảo hộ lao động bảo vệ thân thể của người lao động khỏi ảnh hưởng của môi trường nguy hiểm. Hầu hết các ngành công nghiệp đều sử dụng quần áo bảo hộ lao động.

===>> Xem thêm

 

CATEGORIES

TOP LÀ GÌ

TOP Tìm Hiểu

TOP Định Nghĩa

Quần áo bảo hộ tiếng Anh là gì ?

NAN/5
Quần áo bảo hộ tiếng Anh là gì nhỉ - Hãy xem ngay câu trả lời bên trong bài viết này nhé !

FANPAGE