Tag: tai khoan nick via facebook la gi via la gi

Tài khoản (nick) VIA Facebook là gì? VIA là gì?

: Feb 09,2021 - : 821
Điểm khác biệt cơ bản giữa nick VIA & clone chính là độ trust. Nick VIA thường full profile, tương tác mỗi ngày trong khi nick clone thì không. Do đó nick clone khó tạo BM. Và dễ “bay màu” tài khoản quảng cáo do không đủ độ tin cậy Xem thêm

CATEGORIES

TOP LÀ GÌ

TOP Tìm Hiểu

TOP Định Nghĩa

FANPAGE