Cách để Đồng bộ Outlook với Gmail

- , - 442, -

Giao diện dễ sử dụng của Microsoft Outlook có thể kết hợp được với chương trình email trên web của Google. Khi được cấu hình chính xác, bất kỳ thay đổi nào trên Gmail hay Outlook cũng được tự động đồng bộ với chương trình còn lại, các thao tác đều được áp dụng trên cả hai chương trình. Bạn có thể nhập danh bạ, mặc dù đây là một quá trình riêng biệt (nhưng nhanh chóng).

Phần 1
Kích hoạt IMAP trên Gmail

 1. 1
  Phân biệt sự khác nhau giữa POP và IMAP. Đây là 2 "giao thức" thư email, hay còn được gọi là phương pháp gửi thư. Chúng cho phép bạn tải thư điện tử về từ dịch vụ Gmail vào Outlook.
  • IMAP được đánh giá cao hơn POP về mọi mặt. Nó cho phép Gmail và Outlook đồng bộ với nhau bằng cách đánh dấu thư đã và chưa đọc ở cả 2 chương trình. Bất kỳ thao tác nào trên một chương trình (chuyển thư vào thư mục trong Outlook) sẽ được đồng bộ sang chương trình còn lại (thư đó sẽ được đặt tên giống tên thư mục trong Gmail).
  • IMAP là cần thiết nếu bạn kiểm tra thư trên nhiều thiết bị, ví dụ như máy tính và điện thoại di động.
  • POP có xu hướng làm mất thư hoặc tạo bản sao. IMAP hoạt động ổn định hơn.
 2. 2
  Đăng nhập vào website Gmail. Bạn cần kích hoạt IMAP trong cài đặt Gmail trước khi đồng bộ với Outlook.
  • Chắc chắn rằng bạn đang sử dụng Standard View (Hiển thị tiêu chuẩn). Nếu thấy thông báo "You are currently viewing Gmail in basic HTML" (Bạn đang xem Gmail bằng HTML cơ bản) ở ngay đầu cửa sổ Gmail, bạn cần chuyển sang chế độ Standard View bằng cách nhấp chuột vào đường dẫn đó.
 3. 3
  Nhấp chuột vào nút bánh xe và chọn Settings (Cài đặt). Thao tác này sẽ mở trình đơn Gmail Settings (Cài đặt Gmail).
 4. 4
  Nhấp chuột vào tab "Forwarding and POP/IMAP" (Chuyển tiếp và POP/IMAP).
 5. 5
  Chọn "Enable IMAP" (Kích hoạt IMAP) trong mục "IMAP Access" (Truy cập IMAP). Nhấp chuột vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Phần 2
Thêm tài khoản Gmail vào Outlook

 1. 1
  Mở Outlook và nhấp chuột vào tab File (Tập tin). Chọn "Account Settings" (Cài đặt Tài khoản) → "Account Settings..." (Cài đặt Tài khoản...).
  • Nếu dùng Outlook 2003, nhấp chuột vào trình đơn Tools (Công cụ) và chọn "Accounts" (Tài khoản) hoặc "Email Accounts" (Tài khoản Email).
 2. 2
  Nhấp chuột vào nút "New" (Mới). Bạn có thể tìm nút này trong tab Email.
 3. 3
  Nhập thông tin của bạn. Bạn được yêu cầu nhập tên hiển thị, địa chỉ email và mật khẩu. Nhập đĩa chỉ Gmail vào trường E-Mail Address (Địa chỉ E-mail) và nhập mật khẩu tài khoản Google vào trường Password (Mật khẩu).
  • Nếu sử dụng xác minh 2 bước cho tài khoản Gmail, bạn cần tạo mật khẩu dành riêng cho ứng dụng thay vì dùng mật khẩu Google. Tham khảo thêm các bài viết trên mạng để biết cách tạo mật khẩu riêng cho ứng dụng. Bạn chỉ cần nhập mật khẩu này một lần.
  • Nếu là người dùng Google Apps for Business, sử dụng địa chỉ email với tên miền riêng. Phần còn lại của quá trình cũng tương tự.
 4. 4
  Đợi Outlook kết nối. Miễn là email và địa chỉ chính xác, Outlook sẽ tự động kết nối với tài khoản Gmail.
 5. 5
  Cho phép tải thư. Sau khi tài khoản được kết nối, bạn sẽ thấy địa chỉ email xuất hiện ở khung điều hướng bên trái, các nhãn được liệt kê bên dưới. Outlook sẽ tiến ahfnh tải thư điện tử từ tài khoản của bạn, quá trình có thể kéo dài vài phút.[1]

Phần 3
Nhập danh bạ Google

 1. 1
  Xuất Google Contacts (Danh bạ Google) thành một tập tin. Khi kết nối với tài khoản Gmail, Google Contacts không tự động thêm vào Outlook. Bạn cần xuất danh bạ từ Google rồi nhập tập tin đó vào Outlook.
  • Đăng nhập vào website Gmail.
  • Nhấp chuột vào trình đơn "Gmail" và chuyển qua "Contacts" (Danh bạ).
  • Nhấp chuột vào nút "More" (Thêm) và chọn "Export..." (Xuất...).
  • Chọn nhóm muốn xuất. Theo mặc định, Gmail sẽ xuất toàn bộ danh bạ.
  • Chọn định dạng "Outlook CSV".
  • Lưu tập tin vào máy tính.
 2. 2
  Mở Outlook. Giờ bạn đã xuất danh bạ thành tập tin, hãy nhập tập tin đó vào Outlook.
 3. 3
  Nhấp chuột vào tab File và chọn "Open & Export" (Mở & Xuất).
 4. 4
  Chọn "Import/Export" (Nhập/Xuất).
 5. 5
  Chọn "Import from another program or file" (Nhập từ chương trình khác hoặc tập tin) và nhấp chuột vào .Next >(Tiếp theo).
 6. 6
  Chọn "Comma Separated Value" và nhấp chuột vào .Next >.
 7. 7
  Tìm tập tin vừa tải từ Gmail.
 8. 8
  Chọn cách xử lý bản sao. Bạn có thể chọn thay thế bản sao bằng thông tin danh bạ từ Gmail (áp dụng khi Gmail là nguồn được cập nhật thường xuyên hơn), tạo bản sao để sau này có thể kết hợp hoặc xóa, hoặc không nhập bản sao (áp dụng khi Outlook là nguồn được cập nhật thường xuyên hơn).[2]
 9. 9
  Sử dụng danh bạ. Thông tin liên hệ đã được nhập vào Outlook, bạn có thể sử dụng chúng như danh bạ bình thường. Chú ý rằng danh bạ Outlook và Gmail không liên kết với nhau, khi bạn chỉnh sửa danh bạ ở một chương trình thì chương trình còn lại sẽ không bị ảnh hưởng cho tới khi bạn tiến hành xuất/nhập danh bạ.

Khắc phục vấn đề

 1. 1
  Không gửi và nhận được thư. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
  • Chắc chắn truy cập Gmail website và kích hoạt IMAP trong cài đặt Gmail.
  • Kiểm tra lại địa chỉ Gmail và mật khẩu xem đã nhập đúng chưa trong mục cài đặt tài khoản Outlook.
  • Gmail không cho phép đính kèm tập .exe trong thư. Đồng thời cũng giới hạn dung lượng tập tin đính kèm ở 25 MB.
 2. 2
  Kiểm tra cổng và cài đặt mã hóa. Nếu bạn vô tình thay đổi thiết lập cổng khi thêm tài khoản, đây có thể là nguyên nhân khiến bạn không thể nhận hay gửi thư.[3]
  • Nhấp đúp chuột vào tập tin File và chọn "Account Settings" → "Account Settings...".
  • Nhấp đúp chuột vào tài khoản Gmail.
  • Tích vào trường "Incoming mail server" (Máy chủ thư đến) và "Outgoing mail server" (Máy chủ thư đi). Thư đến sẽ đọc imap.gmail.com trong khi thư đi là smtp.gmail.com.
  • Nhấp chuột vào More Settings... (Thêm cài đặt) và chọn tab Advanced (Nâng cao).
  • "Incoming server" (Máy chủ đến) nên được thiết lập là 993 và sử dụng "SSL".
  • "Outgoing server" (Máy chủ đi) nên được thiết lập là 587 và sử dụng "TLS". Nếu 587 không hoạt động, hãy thử 465 với "SSL" hoặc 25 với "SSL".

Bài viết Webdinhnghia.com có liên quan

<>

Nguồn web: d2lraWhvdy52bg==

CATEGORIES

TOP LÀ GÌ

TOP Tìm Hiểu

TOP Định Nghĩa

Cách để Đồng bộ Outlook với Gmail

NAN/5
Giao diện dễ sử dụng của Microsoft Outlook có thể kết hợp được với chương trình email trên web của Google. Khi được cấu hình chính xác, bất kỳ thay đổi nào trên Gmail hay Outlook cũng được tự động đồng bộ với chương trình còn lại, các thao ...

FANPAGE